8a ESCOLA D'ESTIU


Ética de la cura  


Maria Rosa Buxarrais


 “Les mestres de la república”


Video Fòrum.


‘Les mestres de la República’, premiada amb un Goya, retrata “l’època que va creure en l’educació”El benestar dels equips educatius. 
Treball amb famílies

  Xavier Gimeno Soria"Tres coses què après" Debats d'educació

Arnau Careta Plans

Arnau Careta Plans

Boqueria Espai de Supervisió (BES) és un equip de professionals dels camps de la psicologia, l’educació i l’art que treballem de forma col·lectiva amb la intenció de procurar espais de benestar en els àmbits de convivència amb infants i famílies. Des del BES oferim un ventall de serveis i recursos d’acompanyament i suport psico-formatiu, tant per  a famílies i persones individuals, com per a professionals dels àmbits de l’educació, el benestar social i psicològic, l’art i la salut:
  • Espais grupals de supervisió professional.
  • Espais de supervisió d’equips i organitzacions.
  • Tallers i formacions específiques, a mida, per a equips professionals i organitzacions.
  • Assessorament i orientació a famílies (tant en grup com en atenció individualitzada).
  • Assessorament i orientació individual.
  • Grupanàlisi i psicoteràpia.

 

Educació emocional 


 Agnès Vallvé
Mestra de Primària des de fa 27 anys, dels quals 5 va ser directora i 4 cap d’estudis. Mare de tres fills. Ha fet quatre anys de formació en Educació Psico-socio-emocional. Va participar en un assessorament sobre Pedagogia de la mort. Ha rebut formació en Treball Cooperatiu, PNL (Programació Neurolingüística), Pedagogia Sistèmica i Eneagrama. Fa xerrades i tallers d’Educació Emocional per a educadors (mestres, pares i mares, monitors de menjador i caps d’agrupaments escoltes). Té molts anys d’experiència en l’acompanyament de joves en moviments juvenils.
Guiomar Manrique 
Mestra d’Educació Primària des de fa 12 anys, dels quals ha estat mestra d'educació especial durant tres cursos tant en centres ordinaris de primària com en centres d’educació especial. Diplomada en Educació Primària i en Educació Especial. Llicenciada en Psicopedagogia. També ha treballat d’educadora en tallers ocupacionals. Ha col·laborat en teràpies amb nens amb Síndrome d’Asperger. Ha rebut formació en PNL (Programació Neurolingüística) i en Educació Emocional.

Cuidar l‟equip educatiu 

Josep Amorós 
SEETDIC(Suports alumnes amb trastorns generaralitzats del desenvolupament i trastorns de conducta)
Els serveis de suport a l'atenció a alumnat amb trastorns generalitzats del desenvolupament i trastorns de conducta (SEETDiC) són serveis educatius que donen suport a l'activitat dels professionals de l'educació per contribuir a adequar la seva actuació a les necessitats d'aquest alumnat.  Aquests, treballen conjuntament amb l'EAP del servei educatiu general amb professionals i recursos del camp de l'educació (UME, UEC, USEE...), del camp de la salut mental (CSMIJ, Hospitals de Dia, URPI...), i dels serveis socials
Les seves funcions son:
  • Col·laborar amb els assessors psicopedagògics dels serveis educatius generals i específics en la identificació i avaluació de les necessitats de l'alumnat amb trastorns generals del desenvolupament i/o amb trastorns de conducta, en el seguiment de la seva evolució i en l'orientació a llurs famílies.
  • Donar suport al professorat dels centres i als assessors psicopedagògics dels serveis educatius generals en la implantació de mesures educatives i psicosocials per a l'atenció a aquest alumnat.per a l'atenció a l'alumnat amb trastorns de desenvolupament i trastorns de conducta.
  •  Aportar orientacions, estratègies i materials per a la resposta educativa en relació a aquest alumnat. Contribuir a la formació i actualització dels professionals dels serveis educatius, del professorat i d'altres professionals no docents.
  • Altres funcions que li atribueixi el Departament d'Educació.
La Xtec disposa d'un llistat dels SEETDiC més propers a la seva localitat o territori.

Materials Seetdic (Girona)

Comunicació emocional 

Maite Salom Costa