Què femConeixement i formació ajustada a les necessitats de la zona on treballem.
Creació d'una xarxa educativa amb diferents centres educatius.
Continuïtat educativa
Treball amb les famílies i amb l’entorn.
Participació en la  millora de l’entorn.